Gerçekleştirme Planı

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda tanımlanan eylemlerin hayata geçirilmesi için hazırlanan gerçekleştirme planı Şekil 1’de gantt çizelgesi olarak sunulmaktadır. Ocak 2016 – Haziran 2016 tarihleri arasında 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın yayımlanması, kurumlarla koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi ve eylem planı için altyapı oluşturacak temel eylemlerin başlatılması öngörülmüştür. Diğer eylemlerin bu sürenin ardından başlatılması planlanmıştır.

Gerçekleştirme planında eylemlerin başlama ve bitiş tarihleri genel olarak Ocak ve Temmuz aylarında olacak şekilde tanımlanmıştır. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı gerçekleştirme sürecinde 28 eylemin başlatılıp tamamlanması, 14 eylemin ise başlatılması ve bir sonraki e-Devlet eylem planı kapsamında da izlenecek şekilde devam etmesi öngörülmektedir. “E1.1.5 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının Uygulanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” eyleminin eylem planının son dönemini değerlendirmek üzere bir sonraki eylem planına aktarılmadan 2020’nin ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Eylem planı süresi içerisinde tamamlanmayacağı öngörülen eylemler gerçekleştirme planında 2019 yılı sonrasında devam edecek şekilde gösterilmiştir.

Eylemlerin başlangıç tarihleri eylemler için gerekli hazırlık çalışmalarını da kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Bütçe ihtiyacı olan eylemlerin eylem başlangıç tarihleri, eylem hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve bütçe tahsisinin karşılanması amacı ile fiili olarak çalışmaların yürütüleceği yılın bir önceki temmuz ayı olacak şekilde belirlenmiştir.

Eylemlerle ilgili bütçenin kurum / kuruluşların kendi kaynakları, uluslararası kuruluşlardan alınacak fonlar (Avrupa Birliği, vb.), yatırım teşvikleri, Kalkınma Bakanlığı yatırım projeleri ile karşılanması öngörülmüştür.

gerceklesitrme-plani-1gerceklesitrme-plani-2

© Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Her Hakkı Saklıdır.