Kurum Bazında Eylem Dağılımı

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın 4 adet stratejik amacı vardır.

  • Stratejik Amaç 1: e-Devlet Ekosisteminin Etkinliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
  • Stratejik Amaç 2: Altyapı ve İdari Hizmetlere Yönelik Ortak Sistemlerin Hayata Geçirilmesi
  • Stratejik Amaç 3: Kamu Hizmetlerinde e-Dönüşümün Sağlanması
  • Stratejik Amaç 4: Kullanım, Katılım ve Şeffaflığın Artırılması

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’na ait 4 stratejik amacın 13 hedefi ve 43 eylemi bulunmaktadır. 43 eylemi 17 kamu kurum veya kuruluşu sorumlu olarak yürütecektir.

Kurumların sorumlu olduğu eylemlere ait dokümana aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Kurum Bazında Eylem Dağılımı listesine ulaşmak için tıklayınız

 

Stratejik Amaçlar

 

 

Kurum / Kuruluş Adı

Stratejik Amaç 1 Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 3 Stratejik Amaç 4 Toplam
Sorumlu İlgili Sorumlu İlgili Sorumlu İlgili Sorumlu İlgili Sorumlu İlgili
Adalet Bakanlığı 3 2 2 4 2 2 11
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1 2 6 1 10
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 5 1 2 6
Anadolu Ajansı 2 2
Avrupa Birliği Bakanlığı 1 2 3
Başbakanlık 5 2 1 1 4 3 7 9
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2 2 4
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 2 1 1 2 3
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 1 2 1 3 2
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 2 1 4
Devlet Malzeme Ofisi 1 1
Devlet Personel Başkanlığı 1 1 1 3
Dışişleri Bakanlığı 1 3 4
Diyanet İşleri Başkanlığı 1 1
Ekonomi Bakanlığı 3 1 4
Emniyet Genel Müdürlüğü 1 1 2 1 3
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 1
Gelir İdaresi Başkanlığı 1 8 1 10
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 1 4
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1 4 1 4
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 3 3
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1 1 7 2 7
Hazine Müsteşarlığı 1 3 1 5
İçişleri Bakanlığı 5 1 3 1 6 1 2 15
Kalkınma Bakanlığı 8 2 1 1 1 1 12
Kamu İhale Kurumu 1 1 1 3
Karayolları Genel Müdürlüğü 1 1
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 3 3
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 2
Maliye Bakanlığı 4 3 1 8 1 3 2 18
Merkez Bankası 2 2
Mesleki Yeterlilik Kurumu 1 1 2
Milli Eğitim Bakanlığı 2 1 1 1 1 4
Milli Savunma Bakanlığı 1 1
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 1 1
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1 1
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2 1 3
Özel Sektör 4 5 2 1 12
PTT 1 3 4
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 1 1
Sağlık Bakanlığı 1 1 2 1 3
Sayıştay 1 1 1 1 2
Sosyal Güvenlik Kurumu 1 1 8 10
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3 3
Türk Patent Enstitüsü 1 1
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 4 2 3 9
Türkiye Bankalar Birliği 1 1
Türkiye Belediyeler Birliği 7 3 2 12
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 8 1 5 3 2 1 18
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği (TBMM) 1 1
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 1 3 4
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 1 1
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 1 1
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 1 9 3 17
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 5 5
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 1 1
Türk Kızılayı 1 1
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 1 1
Türkiye Noterler Birliği (TNB) 1 5 6
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 1 2 7 10
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 2 2
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 2 2
Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 3 3
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) 6 1 7
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 1 1
TÜRKSAT 3 4 1 13 3 1 23
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 7 3 1 5 3 5 2 2 13 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1 1
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 1 1
Yükseköğretim Kurulu 2 2 4

 

© Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Her Hakkı Saklıdır.