SEP Vizyonu

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ileTürkiye’nin 2023 ulusal hedefleri doğrultusunda gerekli kabiliyetlerinin oluşturulması ve ülke refahı için kaldıraç etkisinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın vizyonu “ETKİNe-Devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırmak” olarak tanımlanmıştır.

vizyon-edevlet

e-Devlet ekosisteminin ihtiyaçlarının karşılanması, tümpaydaşlarındevlet ile olan ilişkilerinde teknolojinin en üst düzeyde ve etkin kullanılarak daha etkili bir kamu yönetimi tesis edilmesiyle mümkün olacaktır.2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın yapı taşları olarak, ETKİN(Entegre,Teknolojik, Katılımcı, İnovatif / Yenilikçi ve Nitelikli) ile temsil edilen değerler belirlenmiştir. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı;

  • Entegre bakış açısı ve işbirliği ile birlikte çalışabilirliği sağlayacak,
  • Teknolojiyi dinamik şekilde ihtiyaçlara uyarlayacak ve kullanacak,
  • Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yaklaşımlar ile insan odaklı şekillenecek,
  • İnovatif ve çevreci yaklaşımları ortaya çıkarıp fırsatlara dönüştürecek,
  • Nitelikli;kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayanhizmet üretip sunacaktır.

Bu değerler doğrultusunda şekillenen 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın stratejisinin odağı “ETKİN e-Devlet Ekosistemi” olarak belirlenmiştir.

 

© Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Her Hakkı Saklıdır.